NASIOL DECKCARE

34,90

Deckcare je vodoodbojno razpršilo za zaščito lesenih palub.

Ni na zalogi

Kategorija:

Opis

Deckcare je vodoodbojno razpršilo, ki ščiti naravne lesene dele jaht pred obraščanjem, slano vodo in škodljivimi UV žarki. To pa je ena izmed najbolj vznemirljivih prednosti nanotehnologije in Nasiol vam lahko ponudi več nano premaznih izdelkov za zaščito lepega, a občutljivega lesa med katerimi je tudi Deckcare.

Kombinacija sonca in morja je neprizanesljiva do lesenih površin. Deckcare podaljšuje življenjsko dobo površin in ohranja svež in nov videz vaše lesene palube in drugih lesenih površin čolnov in jaht, hkrati pa jih varuje pred madeži ter poškodbami zaradi UV žarkov in slane vode.

  • Ne zapravljajte denarja za neučinkovite voske, ki le prekrivajo teksturo in lepoto vaše palube.
  • Deckcare preprečuje in dolgoročno odlaga stroške, ki bi vam jih prinesli razstavljanje in zamenjava lesa zaradi poškodb, ki jih povzroča voda.
  • Brez sramu pokažite svojo palubo, ker je z uporabo spreja Deckcare vedno videti kot nova, profesionalno obnovljena in brušena.

Kako uporabljati Deckcare?

  • Površina mora biti brez prahu, voska, umazanije, olja ali vode.
  • Prostor, kjer boste sprej uporabljali, mora biti dobro prezračen.
  • Površina se poškropi 140-200 krat na kvadratni meter, dokler ne postane rahlo mokra.
  • Čas sušenja je 24 ur.

 

Količina150 ml
Površina za nanosPovršine iz naravnega lesa (tik)
Trajnost nanosaDo 6 mesecev
Poraba35-50ml/m2
Debelina nanosa~60-70 nm
Vodoodbojnost
Olje-odbojnost
Površina diha
Temperaturna obstojnost110°C
Rok uporabe2 leti
Pogoji shranjevanja-3°C do +30°C
Čas sušenja24 ur

Varnostna navodila:

   

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.