NASIOL GLASSHIELD

21,90

Vrhunski vodoodbojni nano premaz za stekla in ogledala vozil.

Kategorija:

Opis

Vodoodbojni nano premaz za stekla in ogledala

Vodoodbojni nano premaz za varno vožnjo v deževnih razmerah z do 2 letnim učinkovanjem. Nano premaz bo vaše vetrobransko steklo spremenil v visoko tehnološko steklo. Stekla premazana z Nasiol GlasShield je enostavneje očistiti, prav tako pa zmanjšuje nabiranje umazanije tako na vetrobranskem steklu kot tudi na ostalih steklih in ogledalih vašega avtomobila.

  • Drugi udeleženci v prometu vas bodo začudeno gledali, ko se boste mimo njih peljali brez vklopljenih brisalcev.
  • Vodne kapljice enostavno zdrsnejo s stekla in ne puščajo sledov na vetrobranskem steklu – kdo potrebuje brisalce?
  • Dramatično povečuje vidljivost – boljši od novega stekla, boljši od vodoodbojnih voskov, to je nano premaz v najboljši luči!

Po mnenju kupcev je GlasShield najboljši in najučinkovitejši vodoodbojni nano premaz za steklo na trgu, kar pomeni, da je tudi najboljši pri zagotavljanju varne vožnje.

Vi in vaši potniki boste tako varni, ko gre za vidljivost v slabih vremenskih razmerah. Njegov učinek Clear Vision je v slabem vremenu opazen že pri hitrosti 40 km/h. Okna in ogledala avtomobilov pa bodo premazana z Nasiol GlasShield ostala dlje časa čista.

Izdelku je priložena tudi bombažna krpa za brisanje.

Količina50ml
Površina za nanosAvtomobilska stekla in ogledala
Trajnost nanosa2leti / 45.000km / 80.000 brisanj
Temperaturna obstojnost275°C
Kemična odpornost13>pH>1
Poraba5ml/m2
Debelina nanosa75-100nm
Vodoodbojnost
Olje-odbojnost
Rok uporabe2 leti
Pogoji shranjevanja-3°C do +30°C
Čas sušenja24 ur

 

Varnostna navodila:

 

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.