Akcija!

NASIOL HOMESHINE

39,90 33,92

Nasiol Homeshine ščiti vaše steklene in keramične površine pred vodnim kamnom, plesnijo, glivicami in madeži.

Kategorija:

Opis

Nasiol Homeshine ščiti površine v kopalnici in kuhinji pred nabiranjem vodnega kamna, plesnijo, glivicami in madeži.  Nano premaz Nasiol Homeshine bo poskrbel, da bo vaša tuš kabina ostala dlje časa čista in jo bo enostavneje očistiti.  Primeren je za nanašanje na ogledala, steklo tuš kabin, keramične umivalnike, keramične ploščice ter druge površine iz stekla in keramike.

Čiščenje kuhinje po peki z vašimi malčki bo trajalo nekaj minut in ne ur.
Brez drgnenja – vaša kopalnica je ponovno čista samo z uporabo vode tudi, če kopate psa, ki se je ravnokar povaljal v blatu.
Preprosto obrišite madeže na velikih oknih in ogledalih brez truda.

Brez madežev kapljic na zunanjih delih oken. Izdelke za čiščenje na osnovi kislin in amoniaka lahko preprosto zavržete. Nič več rokavic in mask, da se zaščitite pred kemikalijami in hlapi agresivnih čistil!

Kako nanesti Nasiol Homeshine?

Površina mora biti brez prahu, voska, umazanije, olja ali vode.
Izdelek se nanaša v senci.
Popršite površino približno 25-krat na kvadratni meter
Površino je potrebno takoj obrisati s suho bombažno krpo.
Čas sušenja je 24 ur.

Količina150ml
Površina za nanosSteklo in keramika
Trajnost nanosa1 leto
Temperaturna obstojnost275°C
Kemična odpornost13>pH>1
Poraba5-6ml/m2
Debelina nanosa85-100nm
Vodoodbojnost
Olje-odbojnost
Madeži vodnega kamnaZmanjšuje do 90%
Rok uporabe2 leti
Pogoji shranjevanja-3°C do +30°C
Čas sušenja24 ur

Varnostna navodila:

   

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.