NASIOL HOMEWOOD

34,90

Vodoodbojno nano razpršilo za zaščito lesenih površin vašega doma.

Na voljo po naročilu

Kategorija:

Opis

Homewood podaljša življenjsko dobo vašega lesenega in vrtnega pohištva, vrat, oken in drugih naravnih lesenih površin z zaščito pred madeži in poškodbami zaradi vode.

Obnovite in ohranite videz vašega lesenega pohištva, kot da je bilo ravnokar nameščeno ali kupljeno.

Ne spremeni lesa. Vaše leseno pohištvo ostane enako prvotnemu izgledu.
Hidrofoben in oleofoben: Odbija vodo in olje. Voda in olje bosta enostavno zdrsnila s površine, namesto da bi prodrla in poškodovala les.
Ne skrbite, da bi med zabavami za vašim lesenim pohištvom gostje, otroci ali hišni ljubljenčki ravnali brezbrižno.
Ne skrbite zaradi nenadnega dežja. Ni vam potrebno skrbeti, da bi vaše vrtno pohištvo ujela ploha in bi ga zaradi tega morali pospraviti.

Nanašanje: Nanašajte na dobro prezračenem mestu. Prepričajte se, da je površina čista in suha, brez prahu ali umazanije ter maščobe. Pršite površino 160-220-krat na kvadratni meter, dokler ne postane rahlo mokra.

Čas sušenja je 24 ur.

 

Količina150 ml
Površina za nanosNaravni les
Trajnost nanosaDo 6 mesecev
Poraba40-60ml/m2
Debelina nanosa~60-70 nm
Vodoodbojnost
Olje-odbojnost
Površina diha
Temperaturna obstojnost110°C
Rok uporabe2 leti
Pogoji shranjevanja-3°C do +30°C
Čas sušenja24 ur

 

Varnostna navodila:

   

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.