NASIOL PERWEAR

24,90

Vodoodbojno razpršilo za oblačila.

Opis

Perwear ščiti oblačila pred vodo in madeži ter zagotavlja enostavno čiščenje in vzdrževanje. Idealno za zunanjo uporabo, športna oblačila in občutljive tkanine, ki jih želite čim dlje ohraniti.

 

 • Pomislite na vašo poročno obleko. Jo želite podariti svoji hčerki? Kaj pa srečna kravata? Jo želite podariti svojemu sinu? To brez težav storite! Tovrstni občutljivi predmeti pa morajo biti v času hrambe odlično zaščiteni.
 • Spominski izdelki, kot so prvi otroški čevlji in rokavice vašega otroka, prva majica in prva majhna obleka – vse je popolnoma ohranjeno za prihodnje rodove.
 • Športna oblačila vam omogočajo suhost tudi v mokrih razmerah in bodo imela veliko daljšo življenjsko dobo.
 • Vaš lasten znoj ne bo uničil vaših oblačil.
 • Pri pranju občutljive tkanine ne bodo poškodovane.
 • Tiskani in barvni odtenki ter občutljivi načini tkanja so zaščiteni pred poškodbami.

 

Kako uporabiti vodoodbojno sredstvo za oblačila?

 • Površina mora biti brez prahu, voska, umazanije, olja ali vode.
 • Prostor, kjer boste izdelek uporabljali, mora biti zračen.
 • Izdelek po površini nanesite z blazinico.
 • Sredstvo mora biti razpršeno okoli 200-krat za kvadratni meter.
 • Čas sušenja je 24 ur.

 

Količina150 ml
Površina za nanosTekstil, semiš, nubuk
Trajnost nanosado 1 leta / 15 pranj
Temperaturna obstojnost110°C
Kemična odpornost11>pH>1
Poraba50-60ml/m2
Debelina nanosa~75-100 nm
Vodoodbojnost
Olje-odbojnost
Površina diha
Rok uporabe2 leti
Pogoji shranjevanja-3°C do +30°C
Čas sušenja24 ur

 

 

Varnostna navodila:

 

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.