NASIOL NANO SEAT PROTECT

34,90

Nasiol Nano Seat Protect zaščiti tekstilne površine vašega vozila pred vodo in oljnimi madeži ter ga osveži z vonjem novega vozila.

Ni na zalogi

Kategorija:

Opis

Nasiol Nano Seat Protect vodoodbojan zaščita za tkanine.

Z Nasiol Nano Seat Protect vam ni več potrebno skrbeti za vaše sedeže, ko vaš otrok na zadnjem sedežu je čokolado ali ko vaš pes z umazanimi tacami skoči na zadnji sedež. Vrhunska nano tehnologija pronica v tkanino in vsaka nit postane vodoodbojna in odporna na umazanijo ter madeže na vodni ali oljni osnovi. Nasiol Nano Seat Protect zaščiti vaše sedeže pred umazanijo in tekočino, hkrati pa bo vaša notranjost dišala kot, da ste vaše vozilo ravnokar pripeljali iz salona.

Kako uporabljati Nasiol Nano Seat Protect?

Površina mora biti brez prahu, umazanije, olja, vode itd.
Področje uporabe mora biti dobro prezračeno.
Površino popršite okoli 80-100-krat na kvadratni meter.
Čas sušenja je 24 ur.

Količina500 ml
Površina za nanosAvtomobilski tekstil, semiš, nubuk
Trajnost nanosaDo 4 mesece
Temperaturna obstojnost110°C
Kemična odpornost10>pH>2
Poraba80-100ml/m2
Debelina nanosa~75-100 nm
Vodoodbojnost
Olje-odbojnost
Površina diha
Rok uporabe1 leto
Pogoji shranjevanja-3°C do +30°C
Čas sušenja24 ur

Varnostna navodila:

 

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.