NASIOL CABINCARE

29,90

Nasiol Cabincare zaščiti tekstilne površine vašega vozila pred vodo in oljnimi madeži do kar 6 mesecev.

Kategorija:

Opis

Nasiol Cabincare zaščita avtomobilskih tkanin.

Cabincare spremeni tkanine v vodoodbojne in olje-odbojne ter tako zaščiti tekstilne dele vašega avtomobila pred vodo in madeži. Vodoodbojnost tkanin traja do 6 mesecev in se enostavno nanese v samo 15 minutah.

Otroci in hišni ljubljenčki se lahko v vašem avtu igrajo in crkljajo. Brez skrbi glede umazanih tac in umazanih čevljev, lepljivih rok in nezaprtih flomastrov.
Športno opremo in torbe lahko brez skrbi namestite na sedeže.
Vožnja s hrano, prigrizki in pijačo? Brez skrbi.
Brez skrbi in brez razmišljanja o stroških globinskega čiščenja, novega oblazinjenja ali popravil.

Nasiol Cabincare odpravlja skrbi in ohranja nov videz oblazinjenja. Ščiti avtomobilske tkanine pred madeži in ustvarja nano premaz, ki odbija vodo.

Nasiol Cabincare ne spremenja barve ali teksture tkanine.

Kako uporabljati Nasiol Cabincare?

Površina mora biti brez prahu, umazanije, olja, vode itd.
Področje uporabe mora biti dobro prezračeno.
Površino popršite okoli 80-100-krat na kvadratni meter.
Čas sušenja je 24 ur.

 

Količina500 ml
Površina za nanosAvtomobilski tekstil, semiš, nubuk
Trajnost nanosaDo 6 mesecev
Temperaturna obstojnost110°C
Kemična odpornost11>pH>1
Poraba80-100ml/m2
Debelina nanosa~75-100 nm
Vodoodbojnost
Olje-odbojnost
Površina diha
Rok uporabe2 leti
Pogoji shranjevanja-3°C do +30°C
Čas sušenja24 ur

Varnostna navodila:

   

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.