NASIOL GLASSHIELD MARINE

16,90

Vodoodbojno razpršilo za stekla plovil.

Na voljo po naročilu

Kategorija:

Opis

Zagotavlja zaščito in odpornost steklenih površin pred vplivi okolja.

 • Prispeva k varnosti tudi v deževnih razmerah, ker so okna plovil vedno čista in brez madežev, ki jih za sabo pušča morska voda in drastično prispevajo k zmanjšanju vidljivosti.
 • Vodne kapljice takoj zdrsnejo s steklene površine in za seboj ne puščajo sledi.
 • Dramatično povečuje vidljivost – izboljšuje in brezhibno ohranja čistost stekla, boljši je od vodoodpornih voskov – vse to je nano premaz v vsej svoji moči!
 • Steklene površine vaše ladje bodo z uporabo vodoodbojnega razpršila ohranjale izgled zelo dobro očiščenih in vzdrževanih stekel ter hkrati ostale preproste za čiščenje.
 • UV zaščita in učinek brez madežev – madeži rje zaradi morebitnih odtokov, kislega dežja, ptičjih iztrebkov in podobne nesnage so sedaj zgodovina!
 • Deluje na steklenih in zrcalnih površinah – ohranjanje čistosti najbolj občutljivih površin ne bo nikoli več težava!

 

Kako uporabiti Glasshield Marine?

 • Površina mora biti brez prahu, voska, umazanije, olja ali vode.
 • Nanos izdelka mora potekati v senci.
 • Površina se poškropi približno 25-krat na en kvadratni meter.
 • Površino je treba takoj po nanosu zloščiti s suho bombažno krpo.
 • Čas sušenja je 24 ur.
Količina50ml
Površina za nanosSteklene površine jaht
Trajnost nanosa2leti / 20.000 milj
Temperaturna obstojnost275°C
Kemična odpornost13>pH>1
Poraba5ml/m2
Debelina nanosa75-80nm
Vodoodbojnost
Olje-odbojnost
Zmanjšano nabiranje soli na stekludo 95%
Rok uporabe2 leti
Pogoji shranjevanja-3°C do +30°C
Čas sušenja24 ur

 

Varnostna navodila:

   

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.