NASIOL MARINETEX

54,90

Vodoodbojni nano sprej za zaščito tkanin na plovilih.

Na voljo po naročilu

Kategorija:

Opis

  • Ne pustite, da vam strah pred morebitnimi madeži in poškodbami narekuje katere tkanine izbrati za notranjost vašega plovila!
  • Za vašo kabino kupite tkanine svetlih barv in vzorcev, brez strahu pa bodite tudi pri občutljivih tkaninah.

 

Zaščitite vse tekstilne obloge v vašem plovilu s to učinkovito in dolgotrajno formulo.

 

Mnogo plovil ima v svoji notranjosti neprijetne in očesu neprijazne sintetične mešanice tkanin, ki so zasnovane tako, da so kar se da vzdržljive in prilagojene težkim plovnim pogojem. Sonce in morje sta ostra kombinacija in imata lahko veliko negativnih učinkov na tkanino. Vendar vam ni treba več prenašati trdih in grobih tkanin z nevšečnimi vzorci. Pripravite se za udobje! MarineTex ščiti tkanine vašega plovila – sedeže, vrvi, ponjave – pred vodo in madeži, ohranja njihovo barvo in podaljšuje življenjsko dobo.

 

Kako uporabiti Nasiol Marinetex?

  • Površina mora biti brez prahu, voska, umazanije, olja ali vode.
  • Nanos izdelka mora potekati v dobro prezračenem prostoru.
  • Površina se poškropi približno 80-100-krat na kvadratni meter oz. dokler ni površina rahlo vlažna.
  • Čas sušenja je 24 ur.
  • Količina v enem pakiranju: 500 ml

 

Količina500 ml
Površina za nanosTekstil, nubuk, semiš, usnje
Trajnost nanosaDo 6 mesecev
Temperaturna obstojnost110°C
Kemična odpornost11>pH>1
Poraba80-100ml/m2
Debelina nanosa~75-100 nm
Vodoodbojnost
Olje-odbojnost
Površina diha
Rok uporabe2 leti
Pogoji shranjevanja-3°C do +30°C
Čas sušenja24 ur

Varnostna navodila:

   

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.