NASIOL PERSHOES

16,90

Vodoteseno razpršilo za čevlje in škornje.

Opis

Pershoes se z lahkoto nanaša na čevlje in obutev iz tekstila, semiša in nubuka ter jih zaščiti pred madeži in poškodbami zaradi vode. To je najboljši način za ohranjanje nepremočljivosti vaših čevljev.

Usnjeni čevlji, škornji in čevlji iz semiša z uporabo razpršila Pershoes postanejo odporni na madeže ter vodoodbojni, kar omogoča hitro in enostavno čiščenje. Voda, blato, prah, umazanija; vsa ta nesnaga hitro zdrsne z vaših obuval, in tako le-ta zahtevajo malo časa in truda za čiščenje in vzdrževanje. Vaši čevlji in škornji z Nasiol Pershoes ostanejo čistejši in bleščeči dlje.

 

Kako uporabiti Nasiol Pershoes?

  • Površina mora biti brez prahu, voska, umazanije, olja ali vode.
  • Prostor, kjer boste izdelek uporabljali, mora biti dobro prezračen.
  • Izdelek po površini nanesite z blazinico.
  • Vsak čevelj poškropite 30-40 krat, dokler ne postane rahlo moker.

 

Količina50 ml
Površina za nanosTekstil, nubuk, semiš
Trajnost nanosaDo 6 mesecev
Kemična odpornost12>pH>1
Temperaturna obstojnost110°C
Poraba50-60ml/m2
Debelina nanosa~75-100 nm
Vodoodbojnost
Olje-odbojnost
Površina diha
Rok uporabe2 leti
Pogoji shranjevanja-3°C do +30°C
Čas sušenja24 ur

 

 

Varnostna navodila:

   

H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin – Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo odporno proti eksplozijam. P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje. P264: Po uporabi temeljito umiti. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminiranaoblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranitekontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte zizpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabit peno, prah ali CO2. P102: Hraniti izven dosega rok. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.